Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Επιχειρήσεις, Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πάροχοι Υπηρεσιών που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες τεχνολογίες και πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα.

Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες. Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τη διαδικασία αξιολόγησής τους και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 27/10/2017:

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.wasterecyclingawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-maill: mvasilikoudi@boussias.com

Ζητούμενα για την υποβολή υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (κείμενο έως 1.000 λέξεις)

 • Περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας (ή του πελάτη σας).
 • Περιγράψτε το όραμα και τους στόχους για το εν λόγω έργο καθώς και τις περιβαλλοντικές σας επιδόσεις. Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, αναφέρετε τα αποδεικτικά στοιχεία της πρότυπης διαχείρισης αποβλήτων και των αποτελεσμάτων που περιγράφονται, καθώς και τις καινοτόμες δραστηριότητες που αναπτύξατε γι’ αυτό το σκοπό.
 • Περιγράψτε ποιες ήταν οι προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του εν λόγω έργου και πώς μπορέσατε να τα ξεπεράσετε.
 • Προσθέστε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.

2. Φωτογραφίες (αρχείο .jpg, έως 3 αρχεία, έως 3 MB το αρχείο)

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας μπορείτε να αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες (προαιρετικά).

3. Γραφήματα (αρχείο .pdf, έως 3 αρχεία, έως 10 MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας (προαιρετικά).

Κόστος υποψηφιότητας

Η πρώτη υποψηφιότητα: 350€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 200€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 950€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (3 υποψηφιότητες δωρεάν): 1.550€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, ανεξαρτήτως από τον αριθμό υποψηφιοτήτων.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια.

 1. Εφαρμογή αρχών αειφορίας και σύνδεση με την ευρύτερη περιβαλλοντική στρατηγική, με εστίαση στην αντιμετώπιση ή πρόβλεψη για αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 2. Καινοτομία έργου / πρακτικής με αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων ή μεθόδων ή συστημάτων αξιολόγησης του θέματος, ανάλογα με την κατηγορία.
 3. Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση (ποιότητα, πρότυπα, στόχοι).
 4. Απόδοση επένδυσης και συνολικό θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα έργου, όσον αφορά στην ποιότητα του αέρα, του νερού και την προστασία των εδαφών.
 5. Εξοικονόμηση κόστους ή έσοδα που παράγονται μέσω της ανακύκλωσης ή άλλων πρακτικών εκτροπής αποβλήτων.

Κριτική επιτροπή

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής έχουν επιλεγεί με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.

 1. Δρ. Κάτια Λαζαρίδη, Αναπληρώτρια Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καθηγήτρια, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένης Οικονομίας, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
 2. Δρ. Κώστας Αμπελιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένης Οικονομίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 3. Δρ Κώστας Βελής, Lecturer in Resource Efficiency Systems at the School of Civil Engineering, University of Leeds UK
 4. Δρ. Δημήτρης Δερματάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
 5. Δρ. Σίδερης Π. Θεοχαρόπουλος, Γεωπόνος Εδαφολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Reading UK, Ερευνητής Α’, Διευθυντής Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»
 6. Μαρία Κοτταρά, Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού, Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών, Tεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, Δήμος Αθηναίων
 7. Κωνσταντίνος Μάντζιος, Ναυτικός Μηχανολόγος, Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής
 8. Χάρης Νικολάου, Υπεύθυνος Προστασίας Περιβάλλοντος, Εργοστάσιο ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas
 9. Πηνελόπη Παγώνη, Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια
 10. Παναγιώτης Σκιαδάς, Πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ)
 11. Νίκος Φαραντούρης, Sustainability Manager Ελλάδας-Κύπρου, Coca-Cola Τρία Έψιλον
 12. Δρ. Ρόζυ Χαριτοπούλου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Περιβάλλοντος, Δήμος Κηφισιάς, Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης Ε.Ο.ΑΝ.

Χορηγός

COMBATT

Η COMBATT είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. Σκοπός μας είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών με τον βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η καταγραφή και εποπτεία των ποσοτικών στοιχείων καθώς και η επίτευξη των εθνικών στόχων. Η COMBATT έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών πανελλαδικά για τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών και εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας.

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant